onsdag 13 mars 2013

Det magiska slutet

Med stort vemod blandat med entusiasm och engagemang gjorde deltagarna i KompoBib 2020 ett fantastiskt slutseminarium. Några gick vilse bland kossor och grisar, men alla trivdes. Till de som inte hade möjlighet att delta gjordes inspelningar av vissa inslag. De kan naturligtvis inte återskapa den fantastiska atmosfär av deltagande och aktivitet som infann sig. Filmerna kommer dock ändå att ge stor behållning för den som vill ta del av det som fanns att lära sig. Filmerna kommer att läggas ut på www.landstingetsormland.se/kompobibTV och http://www.delaolar.blogspot.se inom kort. Martina Haag höll ett otroligt bra sluttal om lärdomar och att fortsätta framåt  Själv höll jag (David - projektledare) ett väldigt kort sluttal som blev nästan precis som jag hade tänkt. Här följer vad jag hade tänk att säga: 

Tänk dej två molekyler. De här båda samma storlek och består av samma sorts atomer. De består av kol. Men den ena är blyerts i en pennspets och den andra är diamant. Skillnaden är inte vad de består av utan hur beståndsdelarna förenar sig med varandra. Och det är just det vi har blivit bättre på, inte bara bättre på att kommunicera, men bättre på hur vi kommunicerar. Och inte bara bättre på att kommunicera utan bättre på att
·         Utforma biblioteksrummet
·         Hitta nya målgrupper
·         Hantera IT och sociala medier
·         Leda
·         Följa
·         Inkludera
·         Bemöta tillgängligt
·         Sjunga
·         Hantera nya medietyper
·         Läsfrämjande
·         Marknadsföring
·         Arbetsplatsbaserat lärande
·         Resonera om bibliotekens pedagogiska ambitioner och kunskapssyn med avseende på biblioteken i samhället
Det finns inte två personer som har gått på samma fortbildningar och lärt sig samma sak. Och hur mycket man än försökt har man inte kunnat gå på allt. Tiden har varit allt för kort för det. Den som har försökt med det har varit helt utan chans. Det har varit så omöjligt för att ni ska kunna lära av varandra. Jag skulle vilja göra en jämförelse med Koranen. Jag hörde en översättning till engelska.  ” We made you into nations and tribes so that you could learn from one another”
Mitt slutord är "Barr ama baro", och om du inte vet vad det är så lär dig det av en kompis i projektet, gärna en du inte känner.


Lyssna: 10.00 - 10.30 onsdag 13 mar 2013

onsdag 6 februari 2013

Sista fortbilningen innan 130313

Cheferna suger i sig allt som finns att lära sig om förändringsledning och det lärande på arbetsplatsen som krävs för detta. Egenkontroll som komplement till rapporteringskrav, kunskapsöverföring mellan generationsskiften och den nya tidens krav på annan kompetens är några teman som berördes.

fredag 25 januari 2013

Bra dag i Strängnäs

Varför ska man ha Facebook, eller Twitter, eller instagram, eller en Wikii eller någon av alla de andra hekatomber av webresurser som finns. Det ville man veta i Strängnäs. Därför har man fått en djupdykning i dessa digitala gränsmarker. Det hela är som ett komplement till Formatdagarna, vässat och inspirerat och som en föraning av det kommande 'Dela och lär'. Slutsaterna ur gruppen har varit att det är dumt att inte använda något alls av allt detta, men att det inte går att ha allt.